Lijst spierstelsel in het Latijn

Lijst spierstelsel in het Latijn

Zoekt u de schrijfwijze van een bepaald onderdeel uit het spierstelsel in het Latijn?

Hieronder vindt u een lijst van alle Latijnse benamingen van het spierstelsel op alfabetische volgorde (overgenomen uit de Terminologia Anatomica).

Kopieer de tekst door op het kopieer-icoon naast de term te klikken en plak de term daarna eenvoudig in uw eigen tekst. Zo weet u zeker dat u geen typfout maakt.

Wellicht ook interessant:

A

adminiculum lineae albae

anulus femoralis

anulus inguinalis profundus

anulus inguinalis superficialis

anulus umbilicalis

aponeurosis

aponeurosis bicipitalis

aponeurosis epicranialis

aponeurosis glutea

aponeurosis musculi bicipitis brachii

aponeurosis musculus erectoris spinae

aponeurosis palmaris

aponeurosis plantaris

arcus iliopectineus

arcus inguinalis

arcus tendineus

arcus tendineus fasciae pelvis

arcus tendineus musculi levatoris ani

arcus tendineus musculi solei

B

bursa anserina

bursa bicipitoradialis

bursa cubitalis interossea

bursa iliopectinea

bursa infrahyoidea

bursa infrapatellaris profunda

bursa intratendinea olecrani

bursa ischiadica musculi glutei maximi

bursa ischiadica musculi obturatorii interni

bursa musculi coracobrachialis

bursa musculi piriformis

bursa musculi semimembranosi

bursa musculi tensoris veli palatini

bursa retrohyoidea

bursa subacromialis

bursa subcutanea

bursa subcutanea acromialis

bursa subcutanea calcanea

bursa subcutanea infrapatellaris

bursa subcutanea malleoli lateralis

bursa subcutanea malleoli medialis

bursa subcutanea olecrani

bursa subcutanea prepatellaris

bursa subcutanea prominentiae laryngeae

bursa subcutanea trochanterica

bursa subcutanea tuberositatis tibiae

bursa subdeltoidea

bursa subfascialis

bursa subfascialis prepatellaris

bursa submuscularis

bursa subtendinea

bursa subtendinea iliaca

bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris

bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis

bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis

bursa subtendinea musculi infraspinati

bursa subtendinea musculi latissimi dorsi

bursa subtendinea musculi obturatorii interni

bursa subtendinea musculi subscapularis

bursa subtendinea musculi teretis majoris

bursa subtendinea musculi tibialis anterioris

bursa subtendinea musculi trapezii

bursa subtendinea musculi tricipitis brachii

bursa subtendinea prepatellaris

bursa superior musculi bicipitis femoris

bursa suprapatellaris

bursa tendinis calcanei

bursa trochanterica musculi glutei maximi

bursa trochanterica musculi glutei minimi

bursae colli

bursae intermusculares musculorum gluteorum

bursae membri inferioris

bursae membri superioris

bursae subtendineae musculi sartorii

bursae trochantericae musculi glutei medii

C

canalis adductorius

canalis femoralis

canalis inguinalis

caput

caput breve

caput humerale

caput humeroulnare

caput inferius

caput laterale

caput longum

caput mediale

caput obliquum

caput profundum

caput radiale

caput rectum

caput reflexum

caput superficiale

caput superius

caput transversum

caput ulnare

centrum tendineum

chiasma tendinum

compartimenta

compartimentum

compartimentum antebrachii anterius

compartimentum antebrachii extensorum

compartimentum antebrachii flexorum

compartimentum antebrachii posterius

compartimentum brachii anterius

compartimentum brachii extensorum

compartimentum brachii flexorum

compartimentum brachii posterius

compartimentum cruris anterius

compartimentum cruris extensorum

compartimentum cruris flexorum

compartimentum cruris laterale

compartimentum cruris posterius

compartimentum femoris adductorum

compartimentum femoris anterius

compartimentum femoris extensorum

compartimentum femoris flexorum

compartimentum femoris mediale

compartimentum femoris posterius

compartimentum fibulare cruris

compartimentum peroneum cruris

connexus intertendinei

cornu inferius

cornu superius

corpus anococcygeum

crus dextrum

crus inferius

crus laterale

crus mediale

crus sinistrum

crus superius

D

diaphragma

diaphragma pelvis

divisio lateralis musculus erectoris spinae lumborum

divisio medialis musculus erectoris spinae lumborum

E

endomysium

epimysium

F

falx inguinalis

fascia

fascia abdominis

fascia abdominis visceralis

fascia antebrachii

fascia axillaris

fascia brachii

fascia buccopharyngea

fascia capitis

fascia cervicalis

fascia clavipectoralis

fascia colli

fascia craniocervicalis

fascia cribrosa

fascia cruris

fascia deltoidea

fascia diaphragmatica

fascia dorsalis manus

fascia dorsalis pedis

fascia endoabdominalis

fascia endopelvina

fascia endothoracica

fascia extraperitonealis

fascia extraserosalis

fascia iliaca

fascia iliopsoas

fascia inferior diaphragmatis pelvis

fascia infraspinata

fascia investiens

fascia investiens abdominis

fascia investiens profunda

fascia investiens superficialis

fascia lata

fascia masseterica

fascia musculi piriformis

fascia musculi quadrati lumborum

fascia nuchae

fascia obturatoria

fascia parietalis

fascia parietalis abdominis

fascia parietalis thoracis

fascia parotidea

fascia pectoralis

fascia pelvica

fascia pelvis

fascia pelvis parietalis

fascia pelvis visceralis

fascia presacralis

fascia propria musculi

fascia propria organi

fascia rectoprostatica

fascia rectosacralis

fascia rectovaginalis

fascia superior diaphragmatis pelvis

fascia supraspinata

fascia temporalis

fascia thoracica

fascia thoracolumbalis

fascia transversalis

fascia trunci

fascia umbilicalis

fascia visceralis

fasciae

fasciae investientes intermediae

fasciae membrorum

fasciae musculorum

fasciculi transversi

fasciculus ciliaris

fibrae intercrurales

foramen venae cavae

G

galea aponeurotica

H

hiatus adductorius

hiatus aorticus

hiatus oesophageus

hiatus saphenus

hiatus urogenitalis

I

insertio

insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani

intersectio tendinea

intersectiones tendineae

L

lacertus fibrosus

lacuna musculorum

lacuna vasorum

lamina anterior

lamina media

lamina posterior

lamina pretrachealis

lamina prevertebralis

lamina profunda

lamina superficialis

ligamentum anococcygeum

ligamentum arcuatum laterale

ligamentum arcuatum mediale

ligamentum arcuatum medianum

ligamentum extraperitoneale

ligamentum fundiforme clitoridis

ligamentum fundiforme penis

ligamentum inguinale

ligamentum interfoveolare

ligamentum lacunare

ligamentum laterale puboprostaticum

ligamentum laterale pubovesicale

ligamentum laterale vesicae

ligamentum mediale puboprostaticum

ligamentum mediale pubovesicale

ligamentum metacarpale transversum superficiale

ligamentum metatarsale transversum superficiale

ligamentum pectineum

ligamentum phrenicooesophagealis

ligamentum puboprostaticum

ligamentum pubovesicale

ligamentum reflexum

ligamentum suspensorium axillae

ligamentum suspensorium clitoridis

ligamentum suspensorium glandulae thyroideae

ligamentum suspensorium penis

linea alba

linea arcuata

linea semilunaris

M

margo arcuatus

margo falciformis

mesotendineum

modiolus anguli oris

musculi

musculi abdominis

musculi capitis

musculi cervicis

musculi colli

musculi dorsi

musculi dorsi proprii

musculi externi bulbi oculi

musculi faciei

musculi infrahyoidei

musculi intercostales externi

musculi intercostales interni

musculi intercostales intimi

musculi interossei dorsales

musculi interossei palmares

musculi interossei plantares

musculi interspinales

musculi interspinales cervicis

musculi interspinales colli

musculi interspinales lumborum

musculi interspinales thoracis

musculi intertransversarii

musculi intertransversarii anteriores cervicis

musculi intertransversarii anteriores colli

musculi intertransversarii laterales lumborum

musculi intertransversarii mediales lumborum

musculi intertransversarii posteriores laterales cervicis

musculi intertransversarii posteriores laterales colli

musculi intertransversarii posteriores mediales cervicis

musculi intertransversarii posteriores mediales colli

musculi intertransversarii thoracis

musculi laryngis

musculi levatores costarum

musculi levatores costarum breves

musculi levatores costarum longi

musculi linguae

musculi lumbricales

musculi masticatorii

musculi membri inferioris

musculi membri superioris

musculi multifidi

musculi ossiculorum auditoriorum

musculi ossiculorum auditus

musculi palati mollis

musculi perinei

musculi pharyngis

musculi rotatores

musculi rotatores cervicis

musculi rotatores colli

musculi rotatores lumborum

musculi rotatores thoracis

musculi spinotransversales

musculi subcostales

musculi suboccipitales

musculi suprahyoidei

musculi thoracis

musculi transversospinales

musculus abductor

musculus abductor digiti minimi

musculus abductor hallucis

musculus abductor metatarsi quinti

musculus abductor pollicis longus

musculus adductor

musculus adductor brevis

musculus adductor hallucis

musculus adductor longus

musculus adductor magnus

musculus adductor minimus

musculus adductor pollicis

musculus anconeus

musculus articularis cubiti

musculus articularis genus

musculus auricularis anterior

musculus auricularis posterior

musculus auricularis superior

musculus biceps

musculus biceps brachii

musculus biceps femoris

musculus bipennatus

musculus biventer

musculus brachialis

musculus brachioradialis

musculus brevis abductor pollicis

musculus brevis extensor hallucis

musculus brevis extensor pollicis

musculus brevis flexor digiti minimi

musculus brevis flexor hallucis

musculus brevis flexor pollicis

musculus buccinator

musculus coccygeus

musculus coracobrachialis

musculus corrugator supercilii

musculus cremaster

musculus cutaneus

musculus deltoideus

musculus depressor anguli oris

musculus depressor labii inferioris

musculus depressor septi nasi

musculus depressor supercilii

musculus digastricus

musculus dilatator

musculus epicranius

musculus erector spinae

musculus extensor

musculus extensor carpi ulnaris

musculus extensor digiti minimi

musculus extensor digitorum

musculus extensor digitorum brevis

musculus extensor digitorum longus

musculus extensor hallucis longus

musculus extensor indicis

musculus extensor pollicis longus

musculus fibularis brevis

musculus fibularis longus

musculus fibularis tertius

musculus flexor

musculus flexor accessorius

musculus flexor carpi ulnaris

musculus flexor digitorum brevis

musculus flexor digitorum longus

musculus flexor digitorum profundus

musculus flexor digitorum superficialis

musculus flexor hallucis longus

musculus flexor pollicis longus

musculus fusiformis

musculus gastrocnemius

musculus gemellus inferior

musculus gemellus superior

musculus geniohyoideus

musculus gluteus maximus

musculus gluteus medius

musculus gluteus minimus

musculus gracilis

musculus iliacus

musculus iliococcygeus

musculus iliocostalis

musculus iliocostalis cervicis

musculus iliocostalis colli

musculus iliocostalis lumborum

musculus iliopsoas

musculus infraspinatus

musculus ischiococcygeus

musculus latissimus dorsi

musculus levator anguli oris

musculus levator ani

musculus levator glandulae thyroideae

musculus levator labii superioris

musculus levator nasolabialis

musculus levator prostatae

musculus levator scapulae

musculus longissimus

musculus longissimus capitis

musculus longissimus cervicis

musculus longissimus colli

musculus longissimus thoracis

musculus longus capitis

musculus longus cervicis

musculus longus colli

musculus masseter

musculus mentalis

musculus multifidus cervicis

musculus multifidus colli

musculus multifidus lumborum

musculus multifidus thoracis

musculus multipennatus

musculus mylohyoideus

musculus nasalis

musculus obliquus capitis inferior

musculus obliquus capitis superior

musculus obliquus externus abdominis

musculus obliquus internus abdominis

musculus obturatorius externus

musculus obturatorius internus

musculus occipitofrontalis

musculus omohyoideus

musculus opponens

musculus opponens digiti minimi

musculus opponens pollicis

musculus orbicularis

musculus orbicularis oculi

musculus orbicularis oris

musculus palmaris brevis

musculus palmaris longus

musculus pectineus

musculus pectoralis major

musculus pectoralis minor

musculus pennatus

musculus peroneus brevis

musculus peroneus longus

musculus peroneus tertius

musculus piriformis

musculus plantaris

musculus planus

musculus popliteus

musculus procerus

musculus pronator

musculus pronator quadratus

musculus pronator teres

musculus psoas major

musculus psoas minor

musculus pterygoideus lateralis

musculus pterygoideus medialis

musculus puboanalis

musculus pubococcygeus

musculus puboperinealis

musculus puboprostaticus

musculus puborectalis

musculus pubovaginalis

musculus pubovesicalis

musculus pyramidalis

musculus quadratus

musculus quadratus femoris

musculus quadratus lumborum

musculus quadratus plantae

musculus quadriceps

musculus quadriceps femoris

musculus radialis brevis extensor carpi

musculus radialis flexor carpi

musculus radialis longus extensor carpi

musculus rectovesicalis

musculus rectus

musculus rectus abdominis

musculus rectus capitis anterior

musculus rectus capitis posterior major

musculus rectus capitis posterior minor

musculus rectus femoris

musculus rectus lateralis capitis

musculus rhomboideus major

musculus rhomboideus minor

musculus risorius

musculus rotator

musculus sartorius

musculus scalenus anterior

musculus scalenus medius

musculus scalenus minimus

musculus scalenus posterior

musculus semimembranosus

musculus semipennatus

musculus semispinalis

musculus semispinalis capitis

musculus semispinalis cervicis

musculus semispinalis colli

musculus semispinalis thoracis

musculus semitendinosus

musculus serratus anterior

musculus serratus posterior inferior

musculus serratus posterior superior

musculus soleus

musculus sphincter

musculus sphincter ani externus

musculus spinalis

musculus spinalis capitis

musculus spinalis cervicis

musculus spinalis colli

musculus spinalis thoracis

musculus splenius

musculus splenius capitis

musculus splenius cervicis

musculus splenius colli

musculus sternalis

musculus sternocleidomastoideus

musculus sternohyoideus

musculus sternothyroideus

musculus stylohyoideus

musculus subclavius

musculus subscapularis

musculus supinator

musculus supraspinatus

musculus temporalis

musculus temporoparietalis

musculus tensor fasciae latae

musculus teres major

musculus teres minor

musculus thyrohyoideus

musculus tibialis anterior

musculus tibialis posterior

musculus transversus abdominis

musculus transversus menti

musculus transversus nuchae

musculus transversus thoracis

musculus trapezius

musculus triangularis

musculus triceps

musculus triceps brachii

musculus triceps surae

musculus unipennatus

musculus vastus intermedius

musculus vastus lateralis

musculus vastus medialis

musculus zygomaticus major

musculus zygomaticus minor

P

panniculus adiposus

pars abdominalis

pars acromialis

pars alaris

pars anularis vaginae fibrosae

pars ascendens

pars clavicularis

pars costalis diaphragmatis

pars cruciformis vaginae fibrosae

pars descendens

pars gastrocnemialis

pars iliaca

pars labialis

pars lateralis

pars lumbalis

pars lumbalis diaphragmatis

pars marginalis

pars orbitalis

pars palpebralis

pars profunda

pars psoatica

pars radialis

pars solealis

pars spinalis

pars sternalis diaphragmatis

pars sternocostalis

pars subcutanea

pars superficialis

pars thoracica

pars transversa

pars tricipitalis

partes dorsales

partes ventrales

perimysium

platysma

punctum fixum

punctum mobile

R

raphe musculi iliococcygei

recessus subpopliteus

retinaculum inferius musculorum extensorum

retinaculum musculorum extensorum

retinaculum musculorum fibularium inferius

retinaculum musculorum fibularium superius

retinaculum musculorum flexorum

retinaculum musculorum peroneorum inferius

retinaculum musculorum peroneorum superius

retinaculum superius musculorum extensorum

S

septum femorale

septum intermusculare

septum intermusculare brachii laterale

septum intermusculare brachii mediale

septum intermusculare cruris anterius

septum intermusculare cruris posterius

septum intermusculare femoris laterale

septum intermusculare femoris mediale

septum intermusculare vastoadductorium

septum rectovaginale

septum rectovesicale

spatium suprasternale

stratum fibrosum

stratum membranosum

stratum synoviale

systema musculare

T

tela subcutanea abdominis

tendo

tendo calcaneus

tendo conjunctivus

tendo intermedius

tendo musculi pubococcygei

textus connectivus laxus

tractus iliopubicus

tractus iliotibialis

trigonum femorale

trigonum lumbocostale

trigonum sternocostale

trochlea muscularis

tunica muscularis pharyngis

V

vagina carotica

vagina communis tendinum musculorum / abductoextensorum pollicis

vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis

vagina communis tendinum musculorum extensorum

vagina communis tendinum musculorum fibularium

vagina communis tendinum musculorum flexorum

vagina communis tendinum musculorum peroneorum

vagina fibrosa

vagina musculi recti abdominis

vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi

vagina plantaris tendinis musculi peronei longi

vagina synovialis

vagina tendinis

vagina tendinis intertubercularis

vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi

vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis

vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis

vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis

vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis

vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi

vagina tendinis musculi tibialis anterioris

vagina tendinis musculi tibialis posterioris

vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi

vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum

vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum

vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi

vaginae fibrosae digitorum manus

vaginae fibrosae digitorum pedis

vaginae synoviales digitorum manus

vaginae synoviales digitorum pedis

vaginae tendinum carpales

vaginae tendinum carpales dorsales

vaginae tendinum carpales palmares

vaginae tendinum digitorum pedis

vaginae tendinum et bursae

vaginae tendinum membri inferioris

vaginae tendinum membri superioris

vaginae tendinum tarsales anteriores

vaginae tendinum tarsales fibulares

vaginae tendinum tarsales tibiales

venter

venter anterior

venter frontalis

venter inferior

venter occipitalis

venter posterior

venter superior

vincula tendinum

vinculum breve

vinculum longum

Geraadpleegde literatuur/websites

Terminologia Anatomica 1998, online versie

Wijziging/verzoek doorgeven

Als u een suggestie hebt voor een toevoeging aan deze lijst, of als u onverhoopt toch een foutje hebt ontdekt, of als u een idee hebt voor een nieuwe lijst, laat het me dan weten via info@jurisdicta.nl.