Lijst gewrichten in het Latijn

Lijst gewrichten in het Latijn

Zoekt u de schrijfwijze van een bepaald gewricht in het Latijn?

Hieronder vindt u een lijst van alle Latijnse benamingen van de gewrichten op alfabetische volgorde (overgenomen uit de Terminologia Anatomica).

Kopieer de tekst door op het kopieer-icoon naast de term te klikken en plak de term daarna eenvoudig in uw eigen tekst. Zo weet u zeker dat u geen typfout maakt.

Wellicht ook interessant:

A

abductio

adductio

alveoli dentales

amphiarthrosis

anulus fibrosus

articulatio

articulatio acromioclavicularis

articulatio atlantoaxialis lateralis

articulatio atlantoaxialis mediana

articulatio atlantooccipitalis

articulatio bicondylaris

articulatio calcaneocuboidea

articulatio capitis costae

articulatio carpometacarpalis pollicis

articulatio composita

articulatio costotransversaria

articulatio cotylica

articulatio coxae

articulatio coxofemoralis

articulatio cubiti

articulatio cuneonavicularis

articulatio cylindrica

articulatio ellipsoidea

articulatio genus

articulatio glenohumeralis

articulatio humeri

articulatio humeroradialis

articulatio humeroulnaris

articulatio lumbosacralis

articulatio mediocarpalis

articulatio ossis pisiformis

articulatio plana

articulatio radiocarpalis

articulatio radioulnaris distalis

articulatio radioulnaris proximalis

articulatio sacrococcygea

articulatio sacroiliaca

articulatio sellaris

articulatio simplex

articulatio spheroidea

articulatio sternoclavicularis

articulatio subtalaris

articulatio talocalcanea

articulatio talocalcaneonavicularis

articulatio talocruralis

articulatio tarsi transversa

articulatio temporomandibularis

articulatio tibiofibularis

articulatio trochoidea

articulationes carpi

articulationes carpometacarpales

articulationes cinguli membri superioris

articulationes cinguli pectoralis

articulationes columnae vertebralis

articulationes costochondrales

articulationes costovertebrales

articulationes cranii

articulationes intercarpales

articulationes interchondrales

articulationes intercuneiformes

articulationes intermetacarpales

articulationes intermetatarsales

articulationes interphalangeae manus

articulationes interphalangeae pedis

articulationes manus

articulationes membri inferioris liberi

articulationes membri superioris liberi

articulationes metacarpophalangeae

articulationes metatarsophalangeae

articulationes pedis

articulationes sternocostales

articulationes tarsometatarsales

articulationes thoracis

articulationes zygapophysiales

B

bursa synovialis

C

canalis carpi

canalis obturatorius

canalis ulnaris

capsula articularis

caput articulare

cartilago epiphysialis

cavitas articularis

cementum

chorda obliqua

circumductio

corpus adiposum infrapatellare

D

desmodontium

diarthrosis

discus articularis

discus interpubicus

discus intervertebralis

E

enarthrosis

endorotatio

exorotatio

extensio

F

facies articularis

fasciculi longitudinales

fibrocartilago interpubica

flexio

foramen costotransversarium

foramen ischiadicum majus

foramen ischiadicum minus

fossa articularis

G

gingiva

ginglymus

gomphosis

J

junctura

junctura cartilaginea

junctura fibrosa

junctura ossea

junctura synovialis

juncturae

juncturae cartilagineae cranii

juncturae cinguli pectoralis

juncturae cinguli pelvici

juncturae columnae vertebralis

juncturae cranii

juncturae fibrosae cranii

juncturae membri inferioris

juncturae membri inferioris liberi

juncturae membri superioris

juncturae membri superioris liberi

juncturae ossium

juncturae thoracis

L

labrum acetabuli

labrum articulare

labrum glenoidale

ligamenta

ligamenta alaria

ligamenta capsularia

ligamenta carpometacarpalia dorsalia

ligamenta carpometacarpalia palmaria

ligamenta collateralia

ligamenta costoxiphoidea

ligamenta cuneometatarsalia interossea

ligamenta cuneonavicularia dorsalia

ligamenta cuneonavicularia plantaria

ligamenta extracapsularia

ligamenta flava

ligamenta glenohumeralia

ligamenta intercarpalia dorsalia

ligamenta intercarpalia interossea

ligamenta intercarpalia palmaria

ligamenta intercuneiformia dorsalia

ligamenta intercuneiformia interossea

ligamenta intercuneiformia plantaria

ligamenta interspinalia

ligamenta intertransversaria

ligamenta intracapsularia

ligamenta metacarpalia dorsalia

ligamenta metacarpalia interossea

ligamenta metacarpalia palmaria

ligamenta metatarsalia dorsalia

ligamenta metatarsalia interossea

ligamenta metatarsalia plantaria

ligamenta palmaria

ligamenta plantaria

ligamenta sternocostalia radiata

ligamenta tarsi

ligamenta tarsi dorsalia

ligamenta tarsi interossea

ligamenta tarsi plantaria

ligamenta tarsometatarsalia dorsalia

ligamenta tarsometatarsalia plantaria

ligamenta transversa

ligamentum acromioclaviculare

ligamentum anterius capitis fibulae

ligamentum anulare radii

ligamentum apicis dentis

ligamentum atlantooccipitale anterius

ligamentum atlantooccipitale laterale

ligamentum bifurcatum

ligamentum calcaneocuboideum

ligamentum calcaneocuboideum dorsale

ligamentum calcaneocuboideum plantare

ligamentum calcaneofibulare

ligamentum calcaneonaviculare

ligamentum calcaneonaviculare plantare

ligamentum capitis femoris

ligamentum carpi radiatum

ligamentum collaterale carpi radiale

ligamentum collaterale carpi ulnare

ligamentum collaterale fibulare

ligamentum collaterale laterale

ligamentum collaterale mediale

ligamentum collaterale radiale

ligamentum collaterale tibiale

ligamentum collaterale ulnare

ligamentum conoideum

ligamentum coracoacromiale

ligamentum coracoclaviculare

ligamentum coracohumerale

ligamentum costoclaviculare

ligamentum costotransversarium

ligamentum costotransversarium laterale

ligamentum costotransversarium superius

ligamentum cruciatum anterius

ligamentum cruciatum posterius

ligamentum cruciforme atlantis

ligamentum cuboideonaviculare dorsale

ligamentum cuboideonaviculare plantare

ligamentum cuneocuboideum dorsale

ligamentum cuneocuboideum interosseum

ligamentum cuneocuboideum plantare

ligamentum deltoideum

ligamentum iliofemorale

ligamentum iliolumbale

ligamentum interclaviculare

ligamentum intraarticulare capitis costae

ligamentum ischiofemorale

ligamentum laterale

ligamentum longitudinale anterius

ligamentum longitudinale posterius

ligamentum lumbocostale

ligamentum mediale

ligamentum meniscofemorale anterius

ligamentum meniscofemorale posterius

ligamentum metacarpale transversum profundum

ligamentum metatarsale transversum profundum

ligamentum nuchae

ligamentum patellae

ligamentum pisohamatum

ligamentum pisometacarpale

ligamentum plantare longum

ligamentum popliteum arcuatum

ligamentum popliteum obliquum

ligamentum posterius capitis fibulae

ligamentum pterygospinale

ligamentum pubicum inferius

ligamentum pubicum superius

ligamentum pubofemorale

ligamentum quadratum

ligamentum radiatum capitis costae

ligamentum radiocarpale dorsale

ligamentum radiocarpale palmare

ligamentum sacrococcygeum anterius

ligamentum sacrococcygeum dorsale profundum

ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale

ligamentum sacrococcygeum laterale

ligamentum sacrococcygeum posterius profundum

ligamentum sacrococcygeum posterius superficiale

ligamentum sacrococcygeum ventrale

ligamentum sacroiliacum anterius

ligamentum sacroiliacum interosseum

ligamentum sacroiliacum posterius

ligamentum sacrospinale

ligamentum sacrotuberale

ligamentum sphenomandibulare

ligamentum sternoclaviculare anterius

ligamentum sternoclaviculare posterius

ligamentum sternocostale intraarticulare

ligamentum stylohyoideum

ligamentum stylomandibulare

ligamentum supraspinale

ligamentum talocalcaneum interosseum

ligamentum talocalcaneum laterale

ligamentum talocalcaneum mediale

ligamentum talocalcaneum posterius

ligamentum talofibulare anterius

ligamentum talofibulare posterius

ligamentum talonaviculare

ligamentum tibiofibulare anterius

ligamentum tibiofibulare posterius

ligamentum transversum acetabuli

ligamentum transversum atlantis

ligamentum transversum genus

ligamentum transversum humeri

ligamentum transversum scapulae inferius

ligamentum transversum scapulae superius

ligamentum trapezoideum

ligamentum ulnocarpale dorsale

ligamentum ulnocarpale palmare

M

membrana atlantooccipitalis anterior

membrana atlantooccipitalis posterior

membrana fibrosa

membrana intercostalis externa

membrana intercostalis interna

membrana interossea

membrana interossea antebrachii

membrana interossea cruris

membrana obturatoria

membrana sterni

membrana synovialis

membrana synovialis inferior

membrana synovialis superior

membrana tectoria

meniscus articularis

meniscus lateralis

meniscus medialis

N

nucleus pulposus

O

oppositio

P

pars descendens

pars tibiocalcanea

pars tibionavicularis

pars tibiotalaris anterior

pars tibiotalaris posterior

pars transversa

periodontium

periodontium insertionis

periodontium protectionis

plica synovialis infrapatellaris

plicae alares

plicae synoviales

processus falciformis

pronatio

R

recessus articularis

recessus sacciformis

repositio

retinaculum patellae laterale

retinaculum patellae mediale

rotatio externa

rotatio interna

rotatio lateralis

rotatio medialis

S

schindylesis

spatia interossea metacarpi

spatia interossea metatarsi

stratum fibrosum

stratum synoviale

supinatio

sutura

sutura coronalis

sutura denticulata

sutura ethmoidolacrimalis

sutura ethmoidomaxillaris

sutura frontoethmoidalis

sutura frontolacrimalis

sutura frontomaxillaris

sutura frontonasalis

sutura frontozygomatica

sutura intermaxillaris

sutura internasalis

sutura lacrimoconchalis

sutura lacrimomaxillaris

sutura lambdoidea

sutura limbosa

sutura nasomaxillaris

sutura occipitomastoidea

sutura palatina mediana

sutura palatina transversa

sutura palatoethmoidalis

sutura palatomaxillaris

sutura parietomastoidea

sutura plana

sutura sagittalis

sutura serrata

sutura sphenoethmoidalis

sutura sphenofrontalis

sutura sphenomaxillaris

sutura sphenoparietalis

sutura sphenosquamosa

sutura sphenovomeralis

sutura sphenozygomatica

sutura squamomastoidea

sutura squamosa

sutura temporozygomatica

sutura zygomaticomaxillaris

suturae cranii

symphysis

symphysis intervertebralis

symphysis manubriosternalis

symphysis pubica

symphysis xiphosternalis

synarthrosis

synchondroses columnae vertebralis

synchondroses cranii

synchondroses sternales

synchondroses thoracis

synchondrosis

synchondrosis costae primae

synchondrosis costosternalis

synchondrosis intraoccipitalis anterior

synchondrosis intraoccipitalis posterior

synchondrosis manubriosternalis

synchondrosis petrooccipitalis

synchondrosis sphenoethmoidalis

synchondrosis sphenooccipitalis

synchondrosis sphenopetrosa

syndesmoses cinguli membri superioris

syndesmoses cinguli pectoralis

syndesmoses cinguli pelvici

syndesmoses columnae vertebralis

syndesmoses cranii

syndesmoses thoracis

syndesmosis

syndesmosis dentoalveolaris

syndesmosis radioulnaris

syndesmosis tibiofibularis

synostosis

synovia

systema articulare

V

vagina synovialis

villi synoviales

Z

zona orbicularis

Geraadpleegde literatuur/websites

Terminologia Anatomica 1998, online versie

Wijziging/verzoek doorgeven

Als u een suggestie hebt voor een toevoeging aan deze lijst, of als u onverhoopt toch een foutje hebt ontdekt, of als u een idee hebt voor een nieuwe lijst, laat het me dan weten via info@jurisdicta.nl.